PolyComp

Switch to desktop

Společnost PolyComp Energo s.r.o. nabízí projekční a inženýrské služby, dodávky, montáže, uvádění do provozu, konzultace, konstrukční práce v následujících oborech:

 • kotelny parní, horkovodní a teplovodní (pro spalování ušlechtilých paliv, dřevních odpadů, využití elektrické energie a bioplynu)
 • potrubní rozvody vodní, parní, horkovodní a teplovodní
 • výměníkové stanice
 • rekonstrukce úpraven vod, kotelen a výměníkových stanic
 • PolyComp Energo s.r.o. jako autorizovaný distributor zařízení firmy Gestra dodává zařízení BOB Gestra pro provoz středotlakých parních a horkovodních kotlů s občasnou pochůzkovou kontrolou. Provádíme projekci, montáž, uvedení do provozu a následný servis zařízení BoB Gestra.
 • automatický odluh a odkal kotlů
 • odvaděče kondenzátu, regulační a uzavírací armatury od firmy Gestra
 • zařízení pro dálkový přenos poruchových stavů kotlů
 • návrh kondenzátních systémů
 • konzultace provozních problémů úpraven vod a technická pomoc při jejich řešení
 • technická pomoc pro zlepšení chemického režimu stanic na úpravu vody
 • výpočet odvaděčů kondenzátu
 • zjištění funkce odvaděčů kondenzátu v reálném provozu změřením
 • servis a opravy odvaděčů kondenzátu
 • jednotlivé prvky tepelných úpraven vod
 • parní a teplovodní akumulátory tepla
 • zásobní nádrže, parní uvolňovače, výměníky tepla
 • ekonomizéry a dodatkové ohříváky
 • kotle parní, horkovodní, teplovodní a utilizační
 • kontejnerové kotelny parní, teplovodní a horkovodní
 • elektrokotle
 • kotle na fluidní spalování

Jsme schopni Vám zajistit projekty, dodávky a montáže:

 • rozvodů zemního plynu a svítiplynu vč. redukčních plyn.stanic
 • provozní silnoproudé rozvody (elektročást)
 • systém měření, řízení a kontroly technologických procesů vč. řízení s nadřazeným ŘS
 • stavební dodávky v rámci realizace vyšší dodávky technologických zařízení

Nabízíme spolupráci v uvedených oborech i pro vyšší dodavatele.

Copyright © 1998 - 2014, PolyComp, a.s., All rights reserved

Top Desktop version